شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

جمله شعار

فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

شناسه ملی: 10590042214

عرضه انواع سوخت

عرضه انواع سوخت

امروز :جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

مازوت

مازوت ۱۸۰

مازوت ۱۸۰

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه توانایی تأمین مازوت ۱۸۰ صادراتی عراق را برای تمامی بنادر امن دنیا ASWP دارا می باشد. این شرکت با داشتن شبکه گسترده فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سرار آسیا ،اروپا و آفریقا و همچنین در اختیار داشتن مهندسین و خبرگان در...
مازوت ۲۸۰

مازوت ۲۸۰

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه توانایی تأمین مازوت ۲۸۰ صادراتی را برای تمامی بنادر امن دنیاASWP دارا می باشد. این شرکت با داشتن شبکه گسترده فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سرار آسیا ،اروپا و آفریقا و همچنین در اختیار داشتن مهندسین و خبرگان در بخش شاخه های بالا د...
مازوت ۳۸۰

مازوت ۳۸۰

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه توانایی تأمین مازوت ۳۸۰ صادراتی را برای تمامی بنادر امن دنیاASWP دارا می باشد. این شرکت با داشتن شبکه گسترده فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سرار آسیا ،اروپا و آفریقا و همچنین در اختیار داشتن مهندسین و خبرگان در بخش شاخه های بالا د...
مازوت M100

مازوت M100

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه توانایی تأمین مازوت M100 صادراتی روسیه را برای تمامی بنادر امن دنیا ASWP دارا می باشد. این شرکت با داشتن شبکه گسترده فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سرار آسیا ،اروپا و آفریقا و همچنین در اختیار داشتن مهندسین و خبرگان ...
شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی