MPCI

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

جمله شعار

فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

شناسه ملی: 10590042214

امروز : سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
منوی اصلی
انرژی

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی