MPCI

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

جمله شعار

فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

شناسه ملی: 10590042214

امروز : شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
منوی اصلی
سهام
th سرمایه گذاری در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه نیرویی فعال و قدرتمند برای خدمت در این بخش از صنعت می باشد که با سرمایه گذاری مستقیم و به کارگیری تمام پتانسیل های داخلی و خارجی در سودآورترین بخشهای پایین دستی و بالادستی صنعت نفت،گاز و پتروشیمی ایران در راستای کاهش ریسک های سرمایه گذاری،مسیرهای […]


شبکه های اجتماعی
error: Content is protected !!
منوی اصلی