MPCI

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

جمله شعار

فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

شناسه ملی: 10590042214

امروز :چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
منوی اصلی
فروشنده استایرن بوتادین رابر SBR
استایرن بوتادین رابر SBR

Grade: SBR 1500 / SBR 1502 / SBR 1712


شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی