MPCI

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

جمله شعار

فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

شناسه ملی: 10590042214

امروز : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
منوی اصلی
فروشنده SBR
استایرن بوتادین رابر SBR

Grade: SBR 1500 / SBR 1502 / SBR 1712


شبکه های اجتماعی
error: Content is protected !!
منوی اصلی