شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه محصولات مرتبط

عرضه محصولات مرتبط

امروز :جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

انواع روش تحویل محصولات مرتبط

روش های بین امللی صادراتی حمل محصولات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی:

​۱- EX  (مخفف Ex Works): تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ .

۲- FOB (مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

۳- CFR (مخفف اصطلاح Cost and Freight): ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی روی  کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

۴- CIF (مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight): ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی روی کشتی بارگیری  می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

۵- DAF (مخفف اصطلاح Delivered At Frontier): تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ).

۶- DES (مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship): تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ).

۷- DEQ (مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay): تحویل در اسکله ( در مقصد ).

 

 

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی