شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه انواع نفت

عرضه انواع نفت

امروز :جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

انواع روش تحویل نفت

روش های بین امللی حمل محموله های  نفتی صادراتی:

​۱- EX  (مخفف Ex Works): تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ .

۲- FOB (مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ.  هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

۳- CFR (مخفف اصطلاح Cost and Freight): ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی روی  کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

۴- CIF (مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight): ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی روی کشتی بارگیری  می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

 

۵- STS  (Ship To Ship) 

 

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی