شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه انواع پلیمر

عرضه انواع پلیمر

امروز : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

پلی اتیلن سنگین-HDPE

 

FILM

Grade Name

Application

EX1 (HF7740F2)

DATA SHEET

EX4 (HM9455F)

DATA SHEET

EX5 (HM9450F)

DATA SHEET

EX1 (HF7740F)

DATA SHEET

EX4HS (HM9455F1)

DATA SHEET

EX6HT (HM9455HT)

DATA SHEET

MF3313

DATA SHEET

MF3713

DATA SHEET

HD 7000 F

DATA SHEET

HF5110

DATA SHEET

FIBER OR MONOFILAMENT

Grade Name

Application

EX2 (HF7750)

DATA SHEET

EX2S (HF7750M2)

DATA SHEET

EX2 (HF7750M)

DATA SHEET

INJECTION MOULDING

Grade Name

Application

۵۲۵۱۸

DATA SHEET

۵۲۵۱۱

DATA SHEET

۵۲۵۲۸

DATA SHEET

I3S (HC7260) (THS catalyst)

DATA SHEET

I1 (HA7260)

DATA SHEET

I2 (HB7250)

DATA SHEET

I3 (HC7260)

(THS catalyst)

DATA SHEET

I4 (HD7255)

DATA SHEET

HD5218 EA

DATA SHEET

HD5226 EA

DATA SHEET

HD6040 UA

DATA SHEET

HD6070 EA

DATA SHEET

HD6070 UA

DATA SHEET

۶۰۵۰۵

DATA SHEET

۶۰۵۰۷

DATA SHEET

HD5030 UA

DATA SHEET

HD2200J

DATA SHEET

BLOW MOULDING

Grade Name

Application

BL2 (HF4750)

DATA SHEET

BL3 (HF4760)

DATA SHEET

BL4 (HM8255)

DATA SHEET

BL5 (HM7746)

DATA SHEET

BL6 (HM7255)

DATA SHEET

BL7 (HM6255)

DATA SHEET

BL8 (HM7745)

DATA SHEET

BL3 VD HH4765

DATA SHEET

BL4 M HM8355

DATA SHEET

HB0035

DATA SHEET

HB5510

DATA SHEET

HB4265

DATA SHEET

HB5020

DATA SHEET

MF3820

DATA SHEET

PIPE EXTRUSION GRADE

Grade Name

Application

EX3 (HM 5010T2N)

DATA SHEET

EX3 80 (HM5010T2N)

DATA SHEET

EX3 80S (HM5010T3N)

DATA SHEET

EX3 80S (HM5010T3N (Colored))

DATA SHEET

EX3 100S (HMCRP100N (Natural))

DATA SHEET

EX3 100S (HMCRP100N (Colored))

DATA SHEET

EXTRUSION

Grade Name

Application

EX7C (HF4750K)

DATA SHEET

ROTATIONAL MOULDING

Grade Name

Application

۳۸۴۰UA

DATA SHEET

 

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی