شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه انواع پلیمر

عرضه انواع پلیمر

امروز : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

( LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE

پلی اتیلن سبک

LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE)

Grade Name

Application

LH0030

DATA SHEET

LH0050

DATA SHEET

LH0075

DATA SHEET

LF0200

DATA SHEET

LS0085

DATA SHEET

LS0085/KJ

DATA SHEET

LF0190

DATA SHEET

LF0250/KJ

DATA SHEET

LT0470/KJ

DATA SHEET

۲۶۰۲TH00

DATA SHEET

۱۹۲۲T

DATA SHEET

۲۰۰۴TC37

DATA SHEET

۲۱۰۰TN00

DATA SHEET

۲۱۰۱TN47

DATA SHEET

۲۱۰۲TX00

DATA SHEET

۲۴۰۴TC47

DATA SHEET

۲۵۰۱TN00

DATA SHEET

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی