شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند که از قیر، آب و یک یا چند ماده افزودنی جهت تشکیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشکیل شده اند. قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

قیرابه‌های کاتیونی
قیرابه‌های آنیونی
قیرابه‌های غیر یونی
قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شکست و نوع کاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

قیر امولسیون زود شکن RS
قیر امولسیون کند شکن MS
قیر امولسیون دیرشکن SS

که در حال حاضر نوع زودشکن کاتیونی بیشتر مصرف را در کشور دارد.

قیرآبه های آنیونیک
کدشکن Rss کدشکن Ms دیرشکن SS
RS-۱ MS-۱ SS-۱
HFRS MS-۲h
HFMS-۱
HFMS-۲
HFMS-۲h
HFMS-۲s
قیرآبه های کاتیونیک
کدشکن CRS کدشکن CMS دیرشکن CSS
CRS-۱ CMS-۱ CSS-۱
CRS-۲ CMS-۲h CSS-۱h
شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی