شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز :جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند که از قیر، آب و یک یا چند ماده افزودنی جهت تشکیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشکیل شده اند. قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

قیرابه‌های کاتیونی
قیرابه‌های آنیونی
قیرابه‌های غیر یونی
قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شکست و نوع کاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

قیر امولسیون زود شکن RS
قیر امولسیون کند شکن MS
قیر امولسیون دیرشکن SS

که در حال حاضر نوع زودشکن کاتیونی بیشتر مصرف را در کشور دارد.

قیرآبه های آنیونیک
کدشکن Rssکدشکن Msدیرشکن SS
RS-۱MS-۱SS-۱
HFRSMS-۲h
HFMS-۱
HFMS-۲
HFMS-۲h
HFMS-۲s
قیرآبه های کاتیونیک
کدشکن CRSکدشکن CMSدیرشکن CSS
CRS-۱CMS-۱CSS-۱
CRS-۲CMS-۲hCSS-۱h
شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی