شرکت شیمی خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه قیر صادراتی

عرضه قیر صادراتی

امروز : جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

قیرهای محلول

قیرهای محلول ،از حل کردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیرمحلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. . عدم دسترسی به وسایل گرم­کننده قیر، تجزیه شدن قیر در حرارتهای بالا، سرد شدن قیر در هنگام کار، عدم امکان نفوذ آن در مواد معدنی متخلخل، لزوم ایمنی کارگران، آتش سوزی و صرف وقت باعث می شود، که در بعضی موارد از قیرهای محلول استفاده شود. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل مصرف می­شود. قیرهای کندگیر (MC) از حل کردن قیرهای خالص در نفت سفید تهیه می شود که عدد پسوند معرف ویسکوزیته قیر بر حسب سانتی استوکس است. قیرهای محلول بر اساس درجه گرانروی طبقه بندی می شوند و بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

قیرهای زودگیر یا تندگیر (RC): اگر از بنزین برای حل کردن قیر خالص استفاده شود، قیر محلول را زودگیر می نامند. زیرا حلال موجود در قیر در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول، تبخیر شده و قیر اصلی بر جای می ماند.
قیرهای کندگیر (MC): قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می شود، که سرعت تبخیر نفت از بنزین کندتر و طولانی تراست.
قیرهای دیرگیر (SC):قیرهای محلول دیرگیر را علاوه بر حل کردن قیر خالص در روغنها و حلالهای دیرگیر نفتی، مانند گازوئیل یا نفت سیاه، می توان مانند قیرهای خالص، مستقیمًا از تقطیر نفت خام بدست آورد که در حالت اخیر، هنوز روغنهای حلال از آن جدا نشده است. گیرش کامل این قیرها بعد از مصرف ، مدت زمان زیادی طول می کشد.

زودگیر
RC-70 RC-30
RC-800

RC-250

RC-3000
کندگیر
MC-70 MC-30
MC-800 MC-250
MC-3000
دیرگیر

SC-70

SC-30

SC-800

SC-250

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی