MPCI

شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
امروز :جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
منوی اصلی
آیت الله هاشمی مسائل مربوط به آب و انرژی را با جزییات دنبال می کردند

شبکه های اجتماعی
error:
منوی اصلی